Oferta

Zarządzanie budową

Jesteśmy firmą, która na rynku remontowo-budowlanym istnieje od ponad 19 lat.
Nasze doświadczenie podparte jest fachową i praktyczną wiedzą.
Chętnie pomagamy Klientom nadzorować projekty poprzez ich analizę, opiniowanie projektu, wskazywanie przyjętych rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty, przygotowanie szczegółowych kosztorysów dla wybranego zakresu prac,
jak również całości projektu.

Usługi

 • Projektowanie
 • Analiza dostępności materiałów, ofert
 • Analiza oraz negocjacje
 • Wybór dostawców, wykonawców
 • Przygotowanie harmonogramów
 • Opiniowanie projektu przez branżystów
 • Nadzór nad przygotowaniem placu budowy
 • Uzyskanie zezwoleń
 • Dostosowanie się do wymogów technicznych budynku
 • Koordynacja i kontrola procesu budowlanego, terminowości, kosztów
 • Odbiór robót budowlanych, rozlicznie podwykonawców
 • Przygotowanie budżetów finansowych
 • Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej, gwarancje
 • Nadzór przy usuwaniu usterek
 • Przeglądy okresowe
 • Zestaw działań i procesów pomagający kontrole kosztów i ich optymalizację